HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline: 0918148410

Call
 
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay179
mod_vvisit_counterHôm qua71
mod_vvisit_counterTuần này179
mod_vvisit_counterTuần trước4054
mod_vvisit_counterTháng này6040
mod_vvisit_counterTháng trước8355
mod_vvisit_counterTất cả895398

Hiện có: 4 khách trực tuyến

CHỨNG NHÂN GIÊHÔVA

CHỨNG NHÂN  GIÊHÔVA ( Tà Thuyết)

I -   KHÔNG TIN PHẨM VỊ THẦN TÁNH CỦA JESUS CHRIST

Chứng nhân GiêHô Va nói:

“Jesus không bao giờ là Đức Chúa Trời. Ngài chỉ là con Đức Chúa Trời . Ngay cả sau khi Ngài chết được sống lại và lên trời,Giê Xu vẫn không ngang hàng với Cha Ngài”

“ Đức Chúa Trời toàn năng và Giê Xu rõ ràng là hai nhân vật khác nhau”.

“ Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi lời có bản tánh giống Đức Chúa Trời “ (Giăng 1:1 NW) . Giê Xu là Đấng quyền năng,Giê Xu không phải là Đấng Toàn năng “

"Giêxu là tạo vật đầu tiên của Đức Chúa Trời".

"Giêxu đã là một người đàn ông hoàn toàn, y như Ađam trước khi chưa phạm tội. Giêxu là một người hoàn toàn ngang hàng với Ađam".

"Ngài là con "Đầu Lòng" và "Con Một" của Đức Chúa Trời, nghĩa là đuợc Ngài tạo ra trước hết".

(trích Sách "Bạn có thể sống đời đời trong địa đàng trên đất" chương 4:15, chương 6:16 và 6:5).

"Đấng Christ chẳng bao giờ và sẽ chẳng bao giờ là Đức Chúa Trời" (Rutherford).

 

---> LUẬN CHỨNG TỪ KINH THÁNH

1. CHÚA GIÊXU ĐƯỢC GỌI LÀ CON MỘT:

Ngay từ khi Ađam, Êva phạm tội, Đức Chúa Trời liền có một chương trình để cứu chuộc con người. Để thỏa mãn Luật Công Bình, Ngài lấy lòng yêu thương tự hạ mình xuống mặc thân xác loài người, để gánh

chịu hậu quả của tội lỗi chết thế cho con người trên thập tự giá, vì "không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ" (Hêb 9:22).

Chính vì vậy, Ngài phải có một thân thể giống như loài người, Ngài phải giáng xuống bằng con đường giống như con người. Sinh ra bởi người nữ đồng trinh Mari, được gọi tên là Giêxu.

Chính vì trở nên con người cho nên Đức Chúa Giêxu được gọi là Con Một của Đức Chúa Trời (Giăng 3:16).

- Như vậy đối với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêxu là Con Một, Con Độc Nhất được hoài thai bởi Đức Thánh Linh.

"Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con Thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời" (Luca 1:35).

- Nhưng đối với Mari thì Ngài là Con Đầu Lòng, vì sau này Mari vẫn còn có những con khác (Mathiơ 13:55).

"Người (Mari) sanh con trai ĐẦU LÒNG (Luca 2:7), Chứng Nhân Giêhôva nói "Giêxu là con đầu lòng của Đức Chúa Trời nghĩa là Ngài là tạo vật đầu tiên" trước Ađam. Điều đó chứng tỏ họ đã bóp méo Lẽ Thật và trở nên mâu thuẫn vì nếu Giêxu được tạo trước Ađam, giống Ađam hoàn toàn thì không thể gọi là Con Một hoặc Con Độc Nhất.

2. VỀ PHƯƠNG DIỆN THẦN TÁNH CHÚA GIÊXU LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh Thánh dạy và xác nhận Thần Tánh của Chúa Giêxu rất rõ ràng :

- Lời phán dự ngôn trong Cựu Ước :

Æ a. "Vì sẽ có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài".

Æ b. “Ngài sẽ được xưng là ĐẤNG LẠ LÙNG, là ĐẤNG MƯU LUẬN, là ĐỨC CHÚA TRỜI QUYỀN NĂNG, là CHA ĐỜI ĐỜI, là CHÚA BÌNH AN" (Êsai 9:5).

Qua câu Kinh Thánh trên bày tỏ cho chúng ta biết Chúa Giêxu có Nhân Tánh ở phần a và Thần Tánh ở phần b.

Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an.

Trong cuốn "Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời" ở mục "Một số lời tiên tri đặc biệt về Đấng Mêsi" (trang 37), Chứng Nhân Giêhôva không dám trưng dẫn câu Kinh Thánh trên. Họ cố để cho người đọc không nhận thấy tà thuyết của họ, hầu phủ nhận Thần Tánh của Chúa Giêxu.

- Lời Kinh Thánh trong Tân Ước:

"Ngài vốn có HÌNH ĐỨC CHÚA TRỜI, song chẳng coi sự BÌNH ĐẲNG MÌNH VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người" (Philíp 2:6-7)

Lời Kinh Thánh trên cho ta biết Thần Tánh ở phần a và Nhân Tánh ở phần b.

- Ngôi Lời là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1) :

Chứng Nhân Giêhôva muốn chối bỏ Thần Tánh của Chúa Giêxu, họ không công nhận Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời, cho nên họ cố biện luận rằng: "Căn cứ vào câu 2 "Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời", chữ "ở cùng" thì không thể là chữ "LÀ", nên phải dịch "... Ngôi Lời có bản tánh giống như Đức Chúa Trời" (bản dịch NW).

Chúng ta hãy trở về với nguyên bản cổ ngữ Hy Lạp viết câu này như sau :

 

QEOS     nv    O lOgOS (THEÓS   EN   AU   LOGÓS)

 

Vì từ  "   lOgOS" có định quán từ "O" đứng trước được gọi là chủ từ. Chữ  “nv" là ngôi thứ ba số ít của động từ là "EI" ở thì bán khứ, cho nên câu này phải dịch là: "NGÔI LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI".

Trong bản dịch Anh ngữ Kings James Version ghi câu này như sau:     "WORD WAS GOD"

Rõ ràng câu này phải dịch là "Ngôi Lời là Đức Chúa Trời"

 

- Danh xưng của Đức Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời:

Hêb 1:8 "Nhưng nói về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia".

Khải huyền 1:8 "CHÚA (chỉ về Chúa Giêxu) là Đức Chúa Trời, Đấng hiện có, đã có và còn đến, là Đấng toàn năng, phán rằng: Ta là Anpha và Ômêga".

Qua những câu Kinh Thánh trên xác nhận rõ ràng Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời ĐỜI ĐỜI, ĐẤNG TOÀN NĂNG. Đấng đầu tiên và cuối cùng, tức là trước Ngài không có ai và sau Ngài cũng không có ai.

- Chính Chúa Giêxu tuyên bố:

Æ Giăng 10:30 "Ta với Cha là một".

Æ Giăng 14:9 "Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha".

Æ Giăng 12:45 "Còn ai thấy Ta, là thấy Đấng đã  sai Ta đến".

Æ Giăng 14:10 "Ngươi há không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, hay sao?".

 

3.CHÚA GIÊXU LÀ ĐẤNG TẠO HÓA

Kinh Thánh xác nhận rõ ràng Chúa Giêxu là Đấng Tạo Hóa chứ không phải là tạo vật đầu tiên của Đức Chúa Trời như tà thuyết Chứng Nhân Giêhôva. Chúng ta hãy xem lời Chúa:

Giăng 1:3 "Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài".

Giăng 1:10 "Chúa Cứu Thế đã đến thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo" (B.DY).

Côlôse 1:16 "Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được ... đều là BỞI NGÀI và vì Ngài mà được dựng nên cả".

 

4. CHÚA GIÊXU LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN NĂNG:

 

Chúa Giêxu phán rằng: "Khi Ta nói rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, thì hãy tin Ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc Ta" (Giăng 14:11).

Như vậy chính công việc của Chúa Giêxu bày tỏ chính Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng.

Æ Ngài khiến kẻ chết sống lại (Giăng 11:43; Luca 8:33-35).

Æ Ngài có quyền trên thiên nhiên (Mác 4:39; 6:48-50).

Æ Ngài có quyền trên bệnh tật (Mác 6:54-56).

Æ Ngài có quyền tha tội (Mác 9:6).

Æ Ngài biết lòng và tư tưởng của loài người (Giăng 2:25; 24:17).

 

5. CHÚA GIÊXU Y NHƯ GIÊHÔVA CỦA CỰU ƯỚC

 

a. Giêhôva Đấng Sáng Tạo Êsai 43:1,7,15.

Chúa Giêxu cũng vậy,

Muôn vật bởi Ngài làm nên Giăng 1:3,10.

b. Giêhôva là Cứu Chúa duy nhất Êsai 43:11.

Chúa Giêxu cũng vậy Công vụ 4:12.

c. Giêhôva là Đấng đầu tiên và cuối cùng Êsai 44:6.

Chúa Giêxu phán: "Ta là Anpha và Ômega" (Khải huyền 1:8,17-18.)

d. Giêhôva là Đức Chúa Trời Êsai 43:12b.

Chúa Giêxu cũng vậy Giăng 1:1; Rôma 9:5.

e. Giêhôva là Đấng Chăn Chiên Thi thiên 23:1.

Chúa Giêxu cũng vậy, Chúa Giêxu phán: "Ta là người chăn hiền lành" Giăng 10:11.

f. Giêhôva là Đấng chữa bệnh Xuất 15:26.

Chúa Giêxu cũng vậy Mác 6:54-55.

g. Giêhôva kêu gọi ta làm chứng nhân cho Ngài

Êsai 43:10,12.

Chúa Giêxu cũng kêu gọi chúng ta làm chứng nhân

cho Ngài Giăng 15:27; Công vụ 1:8

h.Giêhôva là Vua  Êsai 4:6a

Chúa Giêxu cũng là Vua trên muôn vua, Chúa trên

muôn Chúa  Khải Huyền 17:14, Mathiơ 2:2 ; 27:37

Rõ ràng Chúa Giêxu là hiện thân của Giêhôva Đức Chúa Trời trên đất (Êsai 4:3-5 ; Mác 1:1-3)

Chúng ta phải tôn cao Danh Giêxu như tôn cao Danh Giêhôva, vì chính Ngài cũng là Giêhôva Đức Chúa Trời.

Đức Thánh Linh được ban xuống để giúp chúng ta làm sáng danh Đức Chúa Giêxu (Giăng 16:14a). Và chính Ngài giúp chúng ta làm chứng cho Chúa Giêxu.

"... Ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta còn các ngươi cũng sẽ LÀM CHỨNG VỀ TA ...".

"Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng và LÀM CHỨNG VỀ TA tại thành Giêrusalem, cả xứ Giuđa, xứ Samari, cho đến cùng trái đất" (Công vụ 1:8; Giăng 15:27).

6. PHẢI TÔN XƯNG JÊSUS LÀ CHÚA

Chứng Nhân Giêhôva không bao giờ xưng Chúa Giêxu là Chúa, mọi sách của Chứng Nhân Giêhôva chỉ viết là Giêxu mà thôi.

Chúng ta hãy xem Kinh Thánh:

Æ I.Phierơ 3:15 "Hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm Thánh trong lòng mình".

Æ I.Côrinhtô 1:2; Galati 1:3; I.Têsalônica "Cầu khẩn danh Đức Chúa Giêxu Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta".

Æ Philíp 2:10,11 "Hầu cho nghe Danh Đức Chúa Giêxu, mọi đầu gối trên trời,dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêxu Christ là CHÚA".

Rõ ràng Chứng Nhân Giêhôva cố tình hạ thấp Danh Chúa Giêxu là Danh trên hết mọi danh. Họ chỉ xem Chúa Giêxu là con người bình thường như Ađam. Họ không muốn làm sáng Danh Ngài, chứng tỏ họ không có Đức Thánh Linh vì Kinh Thánh chép rằng:

"Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giêxu là CHÚA" (I.Côrinhtô 12:3).

Nếu những người Chứng Nhân Giêhôva sống đồng thời với Chúa Giêxu khi nghe Ngài chứng minh chính Ngài là Đức Chúa Trời thì chắc họ hòa đồng với Do Thái giáo lên án Chúa là lộng ngôn, họ sẽ rủa sã Ngài và chắc cũng giết Ngài trên thập tự giá.

 

II -   KHÔNG TIN SỰ SỐNG LẠI THÂN THỂ CỦA CHÚA GIÊXU

 

Chứng Nhân Giêhôva nói:

"Có nhiều người tin rằng Đấng Christ đã mang theo thân thể xác thịt của Ngài lên Trời.... Họ nêu ra những sự kiện là khi Đấng Christ được sống lại từ kẻ chết, thân thể Ngài không còn nữa.

Giêxu đã hiện ra cùng các môn đồ của Ngài với một thân thể ... bảo sứ đồ Thôma đặt tay vào lổ thủng ở bên hông Ngài. Liệu đây không phải là bằng chứng Giêxu đã được sống lại với cùng một thân thể mà Ngài đã có hay sao ?

KHÔNG ĐÂU! Giêxu không sống lại bằng một thân thể đó. Giêxu chỉ biến dạng hay là mặc hình người giống như thiên sứ để thuyết phục Thôma mà thôi.

Tại sao có ngôi mộ trống ? Bởi vì Đức Chúa Trời đã làm biến mất xác chết của Giêxu.

Ngài lên trời với một thân thể thiêng liêng thế thì Ngài cũng trở lại bằng một thân thể thiêng liêng, mắt không thấy được”.

(Sách: Bạn có thể sống đời đời trong địa đàng trên đất, chương 17:3-12).

 

LUẬN CHỨNG TỪ KINH THÁNH

 

Nếu nói như Chứng Nhân Giêhôva, Đức Chúa Trời làm biến mất xác của Chúa Giêxu để mọi người tin Chúa sống lại khi thấy ngôi mộ trống thì rõ ràng Chứng Nhân Giêhôva cho Đức Chúa Trời là kẻ lừa bịp, dối trá sao ? Không bao giờ có điều đó. Chỉ có Chứng Nhân Giêhôva mới là người làm chứng dối như vậy.

Chúng ta hãy xem Kinh Thánh chứng quyết rằng Đức Chúa Trời chúng tôi tin cậy là Đức Chúa Trời chân thật. Ngài tôn trọng sự thật nhưng rủa sã, trừng phạt những kẻ dối trá.

Thi thiên 31:5 " Hỡi Giêhôva, là Đức Chúa Trời chơn thật, Ngài đã chuộc tôi".

Thi thiên 5:6a "Chúa sẽ hủy-diệt các kẻ nói dối".

Châm ngôn 12:22 "Môi miệng nói dối giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giêhôva".

1. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêxu từ kẻ chết sống lại:

Công 2:24 " Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể  giữ Người lại dưới quyền nó".

Công 2:32 "Đức Chúa Giêxu nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại..."

Công 10:40 "Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra".

Galati 1:1b "Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài TỪ KẺ CHẾT SỐNG LẠI".

Câu "khiến Ngài từ kẻ chết sống lại" rõ ràng Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giêxu sống lại từ một thân thể đã chết đó và được biến hóa để không hề chết.

Giống như Chúa Giêxu đã kêu Laxarơ sống lại sau khi ông đã chết nằm trong mồ bốn ngày, có mùi hôi. Như vậy Laxarơ đã sống lại từ một thân thể đó nhưng chưa được biến hóa, vì điều này Ngài thực hiện cho con người khi Đức Chúa Giêxu tái lâm (Philíp 3:21).

Chúa Giêxu được sống lại từ một thân thể đó và được biến hóa để thân xác được sống đời đời. Cho nên, Ngài đã trở nên "Trái đầu mùa của những kẻ ngủ", "Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết" (Côlôse 1:18).

2. Chính Đức Chúa Giêxu đã chứng minh sự sống lại của chính thân thể của Ngài

Chúng ta hãy xem Kinh Thánh:

Luca 24:37-43 "Khi các môn đồ thấy Chúa tưởng THẦN thì Chúa phán rằng: "Hãy xem tay chơn Ta: THẬT CHÍNH TA. Hãy rờ đến ta và hãy xem; THẦN thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có..."

"Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt các môn đồ..."

Giăng 20:27 "Ngài phán cùng Thôma rằng: "Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và hãy xem bàn tay Ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!".

Công vụ 1:3 "Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các môn đồ trong bốn mươi ngày".

Những bằng chứng trên đây chứng minh Chúa Giêxu thật sự sống lại từ một thân thể của Ngài đã chết vẫn có xương có thịt. Nếu nói như Chứng Nhân Giêhôva Giêxu không sống lại bằng thân thể đó, chỉ hiện ra để thuyết phục Thôma tin. Nhưng thực sự Chúa Giêxu không có xương không có thịt, thì rõ ràng tà thuyết Chứng Nhân Giêhôva đã cho Chúa Giêxu là người lừa bịp, nói dối với Thôma và các môn đồ chăng ? Không ! Không bao giờ vì chính Chúa Giêxu không bao giờ nói dối.

I.Phierơ 2:22 "Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá".

Chứng Nhân Giêhôva nói Chúa sống lại, thăng thiên và tái lâm bằng một thân thể thiêng liêng mắt không thấy được, là hoàn toàn sai với những sự kiện mà Kinh Thánh ghi lại:

Công vụ 1:9,11 "Ngài được cất lên trong lúc các người đó NHÌN XEM NGÀI. Giêxu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi THẤY NGÀI lên trời vậy".

Khải huyền 1:7 "Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, MỌI MẮT sẽ TRÔNG THẤY, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng TRÔNG THẤY".

Như vậy, Chúa Giêxu đã sống lại thân thể đó mà mọi mắt đều trong thấy Ngài, giữa Kinh Thánh và Chứng Nhân Giêhôva ai là kẻ nói dối ? Rõ ràng là Kinh Thánh là Lẽ Thật. Chính Chứng Nhân Giêhôva đã nói dối để dạy tà thuyết. Kinh Thánh đã kết án như sau:

"Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối bỏ Đức Chúa Giêxu là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ nói chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con!" (I.Giăng 2:22).

 

 

III -  KHÔNG TIN ĐỨC THÁNH LINH CÓ THÂN VỊ

 

Chứng Nhân Giêhôva nói:

Về phần "Đức Thánh Linh”, cái mà người ta gọi là ngôi ba trong thuyết Ba ngôi, chúng ta thấy rằng đây không phải là nhân vật, nhưng chỉ là “Sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời". "Nếu có một nhân vật Thánh Linh thì làm sao cùng một lúc đầy dẫy trên 120 môn đồ ? Không đâu ! Song họ đã đầy dẫy sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời".

(Sách Bạn có thể sống đời đời trong địa đàng trên đất, chương 4:7)

 

LUẬN CHỨNG TỪ KINH THÁNH

Kinh Thánh không nói Đức Thánh Linh là một người có thân thể, không phải là một nhân vật như Chứng Nhân Giêhôva đã nói. Nhưng Kinh Thánh xác định rõ Đức Thánh Linh là Thần Linh. Thần Linh tức là không có hình thể, không hạn chế trong vật chất hữu hạn. Ngay cả từ ngữ Đức Thánh Linh, chúng ta cũng hiểu được Ngài là Đấng Thần Linh mắt không thấy được, như sự hiện hữu của Ngài khắp vũ trụ. Ngài cùng một lúc đầy dẫy trên mọi người.

1. Đức Thánh Linh là một thân vị:

Danh xưng Ngài được gọi là:

a. Đấng Yên Ủi

Giăng 14:16 "Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời".

b. THẦN LẼ THẬT

Giăng 14:17 "Tức là THẦN LẼ THẬT, mà thế gian không thể nhận lãnh được..."

c. CHÚA GIÊXU GỌI ĐỨC THÁNH LINH

LÀ NGÀI

Giăng 15:26 "... Ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta", "Khi Ngài đến thì sẽ khiến ..."

Giăng 16:13 "Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi Lẽ Thật".

d. ĐỨC THÁNH LINH PHÁN

Luca 2:26 "Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa"

Công vụ 13:2 "Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng ..."

Công vụ 16:6 "Vì Đức Thánh Linh đã CẤM truyền đạo trong cõi Asi".

e. ĐỨC THÁNH LINH DẪN DẮT

Rôma 8:14 "Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là Con của Đức Chúa Trời".

f. ĐỨC THÁNH LINH LÀM CHỨNG

Rôma 8:16 "Chính Đức Thánh Linh LÀM CHỨNG cho lòng chúng ta ..."

g. ĐỨC THÁNH LINH CẦU THAY

Rôma 8:26 "Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà CẦU KHẨN thay cho chúng ta".

h.ĐỨC THÁNH LINH BIẾT BUỒN

Êphêsô 4:30 "Anh em chớ làm BUỒN cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời"

Rõ ràng,những danh xưng và công việc của Đức Thánh Linh chứng minh Ngài có một thân vị riêng biệt chứ không phải là “sinh hoạt lực” của Đức Chúa Trời như chứng nhân GiêHôVa nói.

 

2. Đức Thánh Linh bình đẳng với Đức Chúa Trời :

Đức Thánh Linh có phẩm vị riêng biệt nhưng kinh thánh nói Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời.

Esai 48:16 “Chúa Giê Hô Va và Thần của Ngài sai

Ta đến”

-          Đức Thánh Linh là Giê Hô Va.

Công vụ 5:3,4 “ Hỡi Anania,sao qủi Satan đã đầy dẫy trong lòng ngươi đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh…Ay chẳng phải ngươi nói dối với loài người bèn là nói dối Đức Chúa Trời “

- Đức Thánh Linh là Giêhôva.

Hêbơrơ 3:7,8 "Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn, là ngày thử CHÚA trong đồng vắng".

Thử Chúa trong đồng vắng, trong Cựu Ước gọi là Giêhôva.

Xuất 17:7b "Họ đã ướm thử ĐỨC GIÊHÔVA mà nói rằng có ĐỨC GIÊHÔVA ở giữa chúng ta chăng?".

3. Đức Thánh Linh là Đấng Thần Linh:

Chứng Nhân Giêhô nghi ngờ rằng "Nếu có một nhân vật Thánh Linh thì làm sao cùng một lúc đầy dẫy trên 120 môn đồ? Họ được đầy dẫy một người sao?"

Căn cứ lời nói trên chứng tỏ sự hiểu biết của Chứng Nhân Giêhôva quá nông cạn, đã được xưng là Đức Thánh Linh thì đâu có thân xác như loài người bằng xương thịt, vì Ngài là Thần Linh.

 

Kinh Thánh chép:

Thi thiên 139:7-10 "Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa ? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó ...".

Đức Thánh Linh đến với một thân vị Thần Linh, như sức gió thổi ào ào. Ngài biểu hiện qua hình ảnh của Lửa đậu trên mỗi người. Chính Đức Thánh Linh được ban xuống để khai sinh Hội Thánh và lãnh đạo Hội Thánh, ban sức mạnh cho Hội Thánh để rao giảng Tin Lành cho đến ngày tận thế.

 

4. Tội xúc phạm đến Đức Thánh Linh

Chứng Nhân Giêhôva đã gọi Đức Thánh Linh là "CÁI mà người ta là ngôi ba". Họ coi thường, xem Đức Thánh Linh không là gì cả, chỉ là sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời mà thôi. Họ đã nói phạm đến Đức Thánh Linh.

Kinh Thánh chép rõ:

Mathiơ 12:31 "Ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến Đúc Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu".

Mathiơ 12:32 "... Song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh, thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha".

Chứng Nhân Giêhôva đã cố tình bóp méo Lẽ Thật để theo ý mình, cắt xén, lắp ráp, đoạn chương chủ nghĩa, sửa đổi Kinh Thánh theo ý mình một cách tự nhiên để lừa dối người khác. Chúng ta biết Chúa phán rằng:

II.Phierơ 1:20,21 "Phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được ... Nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời".

Cho nên ai sửa Kinh Thánh, thêm, bớt vào lời Chúa là xúc phạm đến Đức Thánh Linh.

Khải huyền 22:18-19 "... Nếu ai thêm vào sách Tiên Tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách Tiên Tri này thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây Sự Sống và Thành Thánh mà đã chép trong sách này".

IV - KHÔNG TIN ĐỨC CHÚA TRỜI             BA NGÔI

 

Chứng Nhân Giêhôva nói:

"Danh từ "Chúa Ba Ngôi" không hề có ghi trong Kinh Thánh".

"Đức Thánh Linh, cái mà người ta gọi là Ngôi Ba trong thuyết Ba Ngôi không phải là một điều Kinh Thánh dạy".

"Thuyết Ba Ngôi là bắt chước sự thờ phượng của những dân tộc cổ như Êdíptô, Babylôn thờ nhiều nhóm ba Thần”.

Đối với Chứng Nhân Giêhôva chỉ có Giêhôva là Đức Chúa Trời, Giêxu chỉ là con người giống như Ađam. Thánh Linh là sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời.

(Sách: Bạn có thể sống đời đời trong địa đàng trên đất, chương 4:14,17)

 

LUẬN CHỨNG TỪ KINH THÁNH

 

Đúng như Kinh Thánh dạy, chúng ta tin chắc chắn Đức Chúa Trời Ba Ngôi, tức có ba thân vị riêng biệt nhưng đồng đẳng, hiệp một Đức Chúa Trời.

Như điều chúng ta học biết từ Kinh Thánh.

Æ Giêhôva Đức Chúa Trời có thân vị là ngôi thứ nhất, được gọi là Đức Chúa Cha.

Æ Đức Chúa Giêxu mang thân vị con người là ngôi thứ hai, được gọi là Đức Chúa Con.

Æ Đức Thánh Linh có thân vị là ngôi thứ ba.

Không phải Ba Đức Chúa Trời nhưng là một Đức Chúa Trời có ba Ngôi.

 

Chúng ta hãy xem Kinh Thánh:

1. Cựu Ước xác nhận lẽ đạo Ba Ngôi:

- Trong công cuộc sáng tạo Kinh Thánh chép: "CHÚNG TA hãy làm nên loài người" (Sáng 1:26).

Rõ ràng chữ “chúng ta” chỉ về số nhiều nhưng có tính chất bình đẳng, đồng công trong công cuộc sáng tạo.

Æ Đức Chúa Trời: Sáng thế ký 1:1

Æ Đức Chúa Giêxu: Giăng 1:1,3,10.

Æ Đức Thánh Linh: Sáng thế ký 1:2b; Gióp 26:13.

- Sáng thế ký 18:1-3 "ĐỨC GIÊHÔVA hiện ra cùng Ápraham ...

Ápraham nhướng mắt lên, thấy BA NGƯỜI đứng trước mặt ...

Sấp mình xuống đất thưa rằng: "Lạy Chúa nếu tôi được ơn phước trước mặt Chúa, xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tớ Chúa, đừng bỏ đi luôn. Xin CÁC ĐẤNG hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân CÁC ĐẤNG".

Rõ ràng Đức Giêhôva hiện ra cùng Ápraham, Ngài hiện ra thành BA ĐẤNG, được Ápraham thờ lại gọi là CÁC ĐẤNG. Như vậy Giêhôva có Ba Ngôi rõ ràng dù rằng Kinh Thánh chỉ ghi Đức Giêhôva hiện ra, điều đó Ba Ngôi là một trong Đức Giêhôva.

Chúng ta hãy xem tiếp để thấy rõ ràng sự mặc khải về Ba Ngôi.

Sáng thế ký 18:21-22 "Ta muốn ngự xuống để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến Ta chăng ... Vậy CÁC ĐẤNG bèn từ đó đi qua hướng Sôđom. NHƯNG ÁPRAHAM HÃY CÒN ĐỨNG CHẦU TRƯỚC MẶT ĐỨC GIÊHÔVA".

Sáng thế ký 19:1,2 "Lối chiều HAI THIÊN SỨ đến

Sôđôm ... Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sấp mình xuống đất, người thưa rằng: NẦY LẠY HAI CHÚA ...".

Đức Giêhôva phán: “Ta muốn ngự xuống”, nhưng rồi một người đứng đó. Ápraham vẫn đứng chầu trước mặt Đức Giêhôva, ông cầu thay cho thành Sôđôm và Gômôrơ sắp bị hủy diệt. Nhưng qua đoạn 19, HAI THIÊN SỨ, là HAI ĐẤNG ngự xuống Sôđôm. Như vậy rõ ràng từ “ĐẤNG” là sự mặc khải về Đức Chúa Trời Ba ngôi: Đức Giêhôva Cha, Đức Giêhôva Con và Đức Giêhôva Thánh Linh.

Ápraham vẫn đứng chầu trước mặt Đức Giêhôva, đó là Đức Cha.

Hai thiên sứ xuống Sôđôm được Lót thờ lạy gọi là HAI CHÚA. Đó là Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh được ban xuống trần gian để làm công tác cứu chuộc.

 

2. Tân Ước xác nhận Lẽ đạo Ba Ngôi:

- Trong sách Mác 1:9-13 ký thuật lại việc Chúa Giêxu chịu phép Báptem cho chúng ta biết:

Æ Chúa Giêxu chịu phép Báptem: ngôi hai.

Æ Tiếng từ trời phán: Đức Cha, ngôi một.

Æ Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu đáp xuống chỉ về ngôi ba.

- Chúa Giêxu phán:

Mathiơ 28:19 "Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh ĐỨC CHA, ĐỨC CON và ĐỨC THÁNH LINH mà làm phép Báptem cho họ".

- Ba Ngôi Đức Chúa Trời ngự trong lòng tín đồ.

Ä Đức Chúa Trời               I.Côrinhtô 3:16

Ä Đức Thánh Linh    I.Côrinhtô3:16;     Êphêsô 3:12

Ä Đức Chúa Giêxu  Giăng 17:21,23; Mathiơ 28:20

 

- Ba Ngôi Đức Chúa Trời khiến Chúa Giêxu sống lại.

Ä Đức Chúa Trời       Công vụ 2:24;

I.Côrinhtô 6:14

Ä Đức Thánh Linh                 Rôma 8:11

Ä Tự Đức Chúa Giêxu           Giăng 2:19; 10:18

Như vậy Kinh Thánh dạy rất rõ ràng về lẽ đạo Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Chứng Nhân Giêhôva phủ nhận, họ đã xúc phạm đến CÁC ĐẤNG. Nếu nói Ba Ngôi là bắt chước các dân Êdíptô, Babylôn, chính họ đã xúc phạm đến Giêhôva Đức Chúa Trời, vì chính Ngài đã dạy về một Đức Chúa Trời Ba Ngôi xuyên suốt Kinh Thánh.

 

 

V -  CON NGƯỜI LÀ LINH HỒN,

LINH HỒN KHÔNG TRƯỜNG   CỬU,

CON VẬT LÀ LINH HỒN NHƯ CON NGƯỜI

Chứng Nhân Giêhôva nói:

Kinh Thánh không nói là Đức Chúa Trời đã ban cho con người một linh hồn.

Song khi Đức Chúa Trời đã bắt đầu làm cho con người, thì người trở nên linh hồn sống.Như vậy con người là linh hồn. Nó không thể là một cái gì vô hình ở trong cơ thể, hoặc có thể rời cơ thể.

"Linh hồn của bạn là chính bạn đấy"

Con người là một linh hồn, là khi con người chết đi thì linh hồn người cũng chết. Kinh Thánh không hề dạy rằng linh hồn là bất tử hoặc không thể chết.

"Loài người chẳng hơn gì loài thú, vì thảy đều hư không, cả thảy đều qui về một chỗ, cả thảy do bụi đất mà ra, cả thảy trở về đất bụi. Loài thú sống được nhờ hơi thở (Thần Linh) như thế nào thì loài người cũng nhờ hơi thở (Thần Linh) mà sống thể ấy".

"Đức Chúa Trời đã tạo ra những linh hồn sống để sống dưới nước"     (Sáng 1:20,30 NW) Bản dịch của Chứng Nhân Giêhôva

"Phần linh hồn sống ở trong biển đều chết hết (Khải huyền 16:2 NW).

"Vì thú vật là linh hồn cho nên khi chúng chết thì linh hồn chúng cũng chết"

(Sách: Bạn có thể sống đời đời trong địa đàng trên đất, chương 7:10,17; 8:5-7)

 

LUẬN CHỨNG TỪ KINH THÁNH

 

1. Con người là linh hồn:

Chứng Nhân Giêhôva nói sự sống của con người là linh hồn. Khi con người chết thì linh hồn cũng không còn nữa. Điều này trái nghịch với lời Kinh Thánh dạy, cũng trái nghịch với nhận thức của lương tâm trong mọi người.

Chúng ta hãy xem Kinh Thánh ký thuật việc Đức Chúa Trời sáng tạo ra loài người:

Sáng thế ký 2:7 "Giêhôva Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh".

Rõ ràng Đức Chúa Trời tạo nên loài người có hai phần:

Æ Bụi đất nắn nên hình người: thể xác

Æ Hà sanh khí vào lỗ mũi: linh hồn

Sanh khí là Ngài đặt chính sự sống của Ngài trong con người, để con người trở nên một loài sanh linh. Nhờ linh hồn đó con người có mối tương quan với Đức Chúa Trời.

Thánh Giăng viết trong III.Giăng 2 "Tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh PHẦN XÁC anh cũng như được thạnh vượng về phần LINH HỒN anh vậy".

I.Têsalônica 5:23 "Nguyền xin Tâm Thần, Linh Hồn và Thân Thể anh em đều được giữ vẹn".

Như vậy Kinh Thánh cho chúng ta biết: trong con người có hai phần riêng biệt là THỂ XÁC và LINH HỒN.

 

* LINH HỒN LÀ BẤT TỬ

Điều Chứng Nhân Giêhôva nói: con người chết thì linh hồn không tồn tại là điều sai với Kinh Thánh.

Chúng ta hãy xem Kinh Thánh:

Sau khi chết, thể xác bằng bụi đất tạm gởi trong lòng đất, nhưng linh hồn trở về nơi Đức Chúa Trời để chịu phán xét.

Truyền đạo 12:7 "Và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và Thần Linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó".

I.Phierơ 3:18,19 "Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần LINH HỒN thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các LINH HỒN bị tù".

Khải huyền 6:9 "Tôi thấy dưới bàn thờ có những LINH HỒN của kẻ đã chịu giết vì Đạo Đức Chúa Trời".

Trong cổ ngữ Hi Lạp (nguyên ngữ Kinh Thánh Tân Ước) dùng chữ YuXn (Xukhe) = LINH HỒN.

Những câu Kinh Thánh trên chứng minh LINH HỒN là bất tử. Khi con người chết thân xác tạm gởi vào lòng đất còn LINH HỒN thì được sống, đang được cầm giữ bởi Đức Chúa Trời.

2. Con vật không có linh hồn :

Đối với Chứng Nhân Giêhôva họ đồng hóa sự sống với linh hồn là một. Họ cho con vật có sự sống như con người, là trong con vật là linh hồn. Họ trưng dẫn những câu Kinh Thánh được dịch sửa lại của bản New World (NW) của họ.

 

"Đức Chúa Trời đã tạo ra những linh hồn sống để sống dưới nước (Sáng thế ký 1:20,30 NW).

"Đất phải sinh các linh hồn sống tùy theo loại ..." (Sáng thế ký 1:24 NW).

"Phàm linh hồn sống dưới biển đều chết hết" (Khải huyền 16:3 NW).

 

Chúng ta hãy xem những từ ngữ của Kinh Thánh. Trong nguyên ngữ dùng chữ "sanh vật", vật sống tức là vật có hồn (sự sống) chứ không có Linh (Thần Linh). Trong bản Kinh Thánh Anh ngữ Kings James Version:

Sáng thế ký 1:21,24 dùng chữ "the living creature = loài thú có sự sống.

Sáng thế ký 2:7 "a living soul" (linh hồn) = con người có phẩm chất.

 

- Trong từ điển Việt Nam:

Æ Linh hồn: là phần thiêng liêng nhất trong con người.

Æ Giác hồn: trung tâm điều khiển cảm giác, hoạt động trong con vật.

 

- Như vậy chúng ta biết rõ để phân biệt:

con người: thân thể + hồn + linh.

con vật: thân thể + giác hồn

Con người là tạo vật thiêng liêng hơn con vật.

Chúng ta xét trong công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời.

 

- Chúa tạo nên mọi vật bằng lời phán của Ngài thì liền có như vậy (Sáng thế ký 1:1-25).

- Nhưng Ngài tạo nên loài người bằng hành động của Ngài (Sáng 2:7). Lấy bụi đất nắn người + hà sinh khí vào.

Đức Chúa Trời phán rằng: "Chúng ta hãy làm nên loài người như HÌNH TA và TƯỢNG TA, đặng người quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất" (Sáng thế ký 1:26). Như vậy con người phải có một giá trị đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho.

- Ngài tạo nên con người như HÌNH TƯỢNG của Ngài. Như vậy chúng ta có phần TÂM LINH giống như Ngài. Loài người được trở nên làm CON của ĐỨC CHÚA TRỜI là nhờ con người có LINH HỒN, có mối tương giao với thần linh mà chính Đức Chúa Trời là Chân Thần.

- Khi con người phạm tội thì phần linh bị chết đối với Ngài, con người sẽ tương giao với tà linh tức ma quỉ.

- Con người được quyền QUẢN TRỊ muôn vật. Nên nhớ là QUẢN TRỊ MUÔN VẬT chứ không phải là GIỐNG NHƯ CON VẬT như tà thuyết Chứng Nhân Giêhôva đã nói. Điều đó trong thực tế đã chứng minh.

Æ Con người là sinh vật có tôn giáo.

Æ Con người có sự khôn ngoan để quản trị vũ trụ và muôn vật.

Lời Chúa phán rằng:

Thi thiên 8:5,6 "Chúa làm người kém Đức Chúa Trời MỘT CHÚT, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng ... Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chơn người".

Chứng tỏ những tà thuyết đó đã chà đạp trên nhân phẩm của con người được Đức Chúa Trời ban cho. Chứng Nhân Giêhôva đã tự làm mất phẩm chất của chính mình. Điều đó Chúa kết án rằng:

II.Phierơ 2:12 "Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật, dường ấy chúng nó lãnh lấy tiền công về tội ác mình".

 

 

VI -  KHÔNG TIN CÓ HÌNH PHẠT ĐỜI ĐỜI

 

Chứng Nhân Giêhôva nói:

"Liệu Đức Chúa Trời đầy yêu thương có nỡ nào hành hạ người ta mãi không ? Chắc là không".

"Kinh Thánh dùng chữ SHEOL và chữ HEDES để chỉ nơi mà người chết đi đến SHEOL và HADES không hề ám chỉ đến một nơi thống khổ, nhưng mà là MỒ MẢ chung cho nhân loại".

"Cả người lành lẫn người ác đi xuống "địa ngục" phải hiểu là MỒ MẢ"

"Chữ GHE-HEN-NA cũng giống như hai chữ trên là MỒ MẢ".

"Thế thì "hồ lửa" được nêu ra trong sách Khải huyền là gì? Tức là sự chết đời đời hay là sự tiêu diệt đời đời chứ không phải là một sự hành hạ cảm thấy được".

"Ma quỉ và kẻ ác bị hành hạ đời đời trong hồ lửa không thể hiểu theo nghĩa đen. Ma quỉ và kẻ ác đều xuống mồ mả, tức là chết là không còn gì cả".

Chứng Nhân Giêhôva nói:

"Ma quỉ đã bắt đầu nói dối cho rằng linh hồn vẫn tiếp tục sống sau khi người ta chết. Và ma quỉ cũng đã tuyên truyền sự nói dối khác là linh hồn của những người ác bị hành hạ trong một địa ngục"

(Sách Bạn có thể sống đời đời trong địa đàng trên đất chương 9:3-19)

LUẬN CHỨNG TỪ KINH THÁNH

TRONG CỰU ƯỚC

Từ ngữ               PHẦN MỘ - MỒ MẢ

Hêbơrơ              QEBER

Hy lạp cổ           MVnMeIOV        (MANEMION)

Anh ngữ            GRAVE

Phần mộ là chỗ chôn người chết

Kinh Thánh Cựu Ước có đề cập đến phần mộ

Æ Nghĩa địa của Ápraham mua để chôn trong xứ Canan (Sáng thế ký 50:5)

Æ Nhiều mộ phần tại xứ Êdíptô (Xuất 14:11)

Æ Đụng đến cái mộ là bị ô uế (Dân số ký 19:16)

Æ Than khóc bên mộ  (II.Samuên 3:32)

Æ Thi hài người chết đặt nơi mộ (I.Các vua 13:30)

Từ QEBER (mộ) trong bản Hêbơrơ được dùng 67 lần (Cựu Ước).

Từ SHEOL được dùng 65 lần.

Trong bản dịch Anh và Việt ngữ đều dịch là âm phủ, địa ngục (HELL)

Trong Cựu Ước chỉ có một nơi cho linh hồn người chết ở được gọi là ÂM PHỦ.

Chúng ta hãy căn cứ một số câu Kinh Thánh có chữ SHEOL hoặc HEDES

Sáng thế ký 37:35 "Ta để tang luôn xuống chốn âm phủ (sheol) cùng con ta"

Giacốp tin rằng Giôsép bị thú dữ ăn thịt về phần xác thì không có mồ mả, từ này phải dịch là ÂM PHỦ.

Gióp 11:8 "Sự ấy vốn cao bằng các từng trời: Vậy ông sẽ làm gì? Sâu hơn âm phủ: ông hiểu biết sao đặng?".

Đo chiều cao các từng trời với chiều sâu của âm phủ thì không thể dịch là mồ mả.

Thi thiên 9:17 "Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ (Sheol) và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy".

Thi thiên 16:10 "Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong ÂM PHỦ" (Hedes).

Thi thiên 55:15 "Nguyện chúng nó còn sống phải sa xuống âm phủ vì sự ác ở nhà chúng nó, tại trong lòng chúng nó".

Trong bản Anh ngữ chữ SHEOL, HEDES đều dùng chữ HELL (Địa Ngục): xứ sở của kẻ độc ác. Tất cả những kẻ ác đều phải xuống chốn âm phủ.

Thi thiên 116:3 "Sự đau đớn âm phủ áp hãm tôi"

Nếu là mồ mả thì không có sự đau đớn.

Châm ngôn 7:27 "Nhà nàng (điếm) là con đường của Âm phủ" (Sheol, Hell).

Châm ngôn 9:18b "... Những người khách của nàng (điếm, kỵ nữ) đều ở chốn sâu của âm phủ" (Sheol, Hell).

Nếu dạy chỉ là mồ mả thì không còn gì là đạo đức nữa. Người lành và kẻ ác cuối cùng chỉ đi đến mồ mả. Chúng ta nghĩ thế nào về SỰ CÔNG BÌNH của Đức Chúa Trời? Nếu nói như Chứng Nhân Giêhôva thì vứt bỏ hết mọi luân lý, đạo đức, xem tội lỗi như trò đùa, chắc chắn sẽ dẫn đến cho xã hội một tình trạng đạo đức suy đồi.

 

TRONG TÂN ƯỚC

Địa ngục, Hồ lửa = từ HEDES - GHE-HEN-NA: nơi có khóc lóc và nghiến răng.

Chứng Nhân Giêhôva nói liệu Đức Chúa Trời đầy yêu thương có nỡ nào hành hạ người ta mãi mãi không? Chắc chắn là không.

Rõ ràng Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương nhưng bản tính của Ngài cũng là Thánh Khiết và Công Bình nữa. Ngài không bao giờ chấp nhận sự ác. Trong Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Trời gớm ghiếc điều ác. Để trọn luật Công Bình và Thánh Khiết thì Ngài phải trừng phạt kẻ phạm tội. Như một hậu quả tự nhiên "Gieo giống chi gặt giống ấy" (Galati 6:7) cho kẻ phạm tội. Nhưng tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng vô hạn, bày tỏ tình yêu đo bằng cách ban cho con Ngài là Giêxu Christ xuống thế gian để gánh chịu hậu quả của tội lỗi con người trên thập tự giá. Chính Đức Chúa Giêxu đến để làm thỏa mãn luật công bình của Đức Chúa Trời cũng bày tỏ tình thương cao cả của Ngài cho nhân loại. Điều kiện để nhận được tình yêu trong sự tha thứ là phải Ăn Năn và Tin Nhận Chúa Giêxu (Mác 1:15; Giăng 3:16).

 

Một khi con người khước từ tình yêu của Ngài, thì chính họ phải chấp nhận sự trừng phạt bởi tội ác họ gây nên.

Giăng 3:36 "Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng CƠN THẠNH NỘ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI vẫn ở trên người đó".

Trong xã hội, phải có luật pháp làm kỷ cương. Nếu vi phạm tức phải bị hình phạt đó là điều tất nhiên. Nếu không có điều đó, xã hội sẽ đi đến chỗ loạn. Con người sống trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời, phải sống đúng với Luật của Ngài là Kinh Thánh. Nếu không, phải chấp nhận hậu quả. Đó là chứng tỏ sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

Chính vì vậy lời Chúa phán:

II.Phierơ 2:9 "Chúa biết cứu những người tin kính khỏi cơn cám dỗ, và hành phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét".

Rôma 3:5b "Khi Đức Chúa Trời giáng cơn giận thì Ngài không công bình sao?"

Rôma 3:6a "Chẳng hề như vậy".

Rôma 3:8b "Sự đoán phạt những người đó là công bình".

- Chính lương tâm của con người cũng cho biết rằng "gieo gió thì gặt bão". Chúng ta hãy xem Kinh Thánh để biết hậu quả của kẻ ác và ma quỉ.

Khải huyền 20:10 "Ma quỉ là đứa dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời".

Khải huyền 20:15 "Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống Hồ Lửa".

Khải huyền 21:8 "Kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ thờ phượng thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở nơi có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai".

Đaniên 12:2 "Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời".

Mathiơ 25:34,41,46 “Bấy giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước Thiên Đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất ... Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những kẻ ở bân tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó ... Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời”.

Như vậy Kinh Thánh nói đến ngày Tái Lâm mọi thân xác đều sống lại cùng với linh hồn mình để chịu sự phán xét.

Trong Luca 16:19-21, Chúa Giêxu đã kể câu chuyện của Laxarơ và người giàu để mặc khải cho chúng ta biết sự thật về sau khi chết. Laxarơ là người tin cậy Chúa ở nơi phước hạnh còn người giàu phải ở nơi hồ lửa hết sức đau khổ, chỗ mà Chúa Giêxu thường gọi là chỗ "khóc lóc và nghiến răng".

Chứng Nhân Giêhôva nói rằng: "Giêxu chỉ nói ra câu chuyện trên để răn đời mà thôi. Để chứng tỏ một cách rõ rệt hơn nữa rằng đây không phải là một câu chuyện có thật".

Dù rằng câu chuyện trên là một ví dụ, nhưng Chúa dùng câu chuyện đó để giải bày một chân lý có thật, chắc chắn có thật.

Nếu nói như Chứng Nhân Giêhôva rằng: "Ma quỉ đã bắt đầu nói dối cho rằng linh hồn vẫn tiếp tục sống sau khi người ta chết và Ma quỉ đã tuyên truyền sự nói dối khác là linh hồn của những người ác bị hành phat trong địa ngục.Thì cho Chúa Giêxu và lời Kinh Thánh là Ma quỉ nói dối sao? Không! Không bao giờ. Chúa là Chân Thật. Lời Ngài là Lẽ Thật (I.Phierơ 2:22; Giăng 17:17).Chính tà thuyết Chứng Nhân Giêhôva là Satan kẻ chuyên nói dối và cha của sự nói dối. Từ đầu tiên Satan lấy hình con rắn đến nói dối với Eva: "Hai ngươi  chẳng chết đâu" (Sáng3:4) để đánh lừa, nhưng sau khi ăn trái cấm rồi mới thấy sự đau khổ, địa ngục trần gian và hồ lửa đời đời.

Lời Kinh Thánh Chúa phán dạy:

"Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được Lẽ Thật, VÌ KHÔNG CÓ LẼ THẬT TRONG NÓ ĐÂU ... Vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối" (Giăng 8:44).

 

VII -  NƯỚC ĐẤNG CHRIST CAI TRỊ

 

Chứng Nhân Giêhôva nói:

Vào năm 607 TC là bắt đầu các kỳ dân ngoại.

Theo sách Đaniên đoạn 4 "các kỳ" này là "bảy kỳ". Bảy kỳ này kéo dài bao lâu ?

Trong Khải huyền 12:6, 14 chúng ta biết 1.260 ngày tương đương với "một thì, các thì (hai thì) và nửa thì" tổng cộng là ba thì rưỡi. Một thì tương đương với 360 ngày, do đó 7 thì là: 360 x 7 = 2.520 ngày. Theo Dân số ký 14:34 một ngày bằng một năm như vậy 2.520 ngày bằng 2.520 năm như vậy đến năm 1914 kỷ nguyên chung (thế chiến thứ nhất bắt đầu).

Điều này có nghĩa là Giêxu Christ đã bắt đầu cai trị với tư cách là Vua trong chính phủ Đức Chúa Trời.

(Sách Bạn có thể sống đời đời trong địa đàng trên đất trang 140-141).

 

LUẬN CHỨNG TỪ KINH THÁNH

 

1. Các "kỳ dân ngoại được trọn" không phải vào năm 1914 khi thấy thế chiến thứ nhất vì Chúa Giêxu phán: "Dân này dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ đầu sự tai hại" (Mathiơ 24:7,8). Theo như Kinh Thánh "kỳ các dân ngoại được trọn" đó là lúc "TIN LÀNH được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân , bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” (Mathiơ 24:14).

2. Nếu nước Đấng Christ được hoàn toàn thiết lập năm 1914, thì không còn chiến tranh, tội ác cũng không còn như Kinh Thánh mô tả trong Êsai 2:2-4; Michê 4:1-5; Khải huyền 7;9-17; Khải huyền 11:15.

Êsai 2:2-4 "... Trong những những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giêhôva sẽ được lập vững trên đỉnh các núi cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó, và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giêhôva ... Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài ... Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn luỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh".

Thế nhưng từ năm 1914 thế giới bắt đầu đại chiến lần thứ nhất (1914 - 1918), lần thứ hai (1939 - 1945) và cho đến ngày nay các nguy cơ chiến tranh và chiến tranh liên lục bùng nổ ở các nơi trên thế giới, nhất là ở vùng Trung đông. Họ chém giết bằng vũ khí hiện đại, tiêu diệt lẫn nhau. Rõ ràng tình hình thế giới càng tối tăm, tệ hại hơn bao giờ hết.

Rồi tình trạng đạo đức suy đồi khủng khiếp, bạo lực, dâm loạn, ma túy v.v...

Một thế giới như vậy mà gọi là vương quốc của Đấng Christ cai trị sao ? Không bao giờ, chỉ là một vương quốc giả của Giêhôva mà Chứng Nhân Giêhôva hô hào. Nhưng thực sự hơn bao giờ hết, Satan biết ngày nó hầu gần, giận hoảng mà đến cùng chúng ta, để đưa thế giới và chỗ tối tăm hơn hết. Dùng những tiên tri giả, Christ giả để giả mạo làm thiên sứ sáng láng (Mathiơ 24:4,5), nhưng nó bị Lời Đức Chúa Trời chỉ rõ mặt nạ xảo quyệt của nó ra.

 

VIII -  ĐỊA ĐÀNG ĐƯỢC THIẾT LẬP NGAY TRÊN ĐẤT

 

Chứng Nhân Giêhôva nói:

"Sau trận chiến Hạtmaghêđôn có một sự sống lại khác tiếp theo để sống trong địa đàng trên đất này".

"Ai sống sót qua khỏi Hạtmaghêđôn sẽ làm lụng để biến trái đất này thành địa đàng".

"Đức Chúa Trời đang dành sẵn cho bạn sự sống đời đời trong địa đàng trên đất này".

(Sách Bạn có thể sống đời đời trong địa đàng trên đất trang 177, 255)

 

LUẬN CHỨNG TỪ KINH THÁNH

Sau khi Ađam phạm tội họ phải gánh chịu hậu quả của tội lỗi họ gây ra, cho nên Kinh Thánh chép:

Sáng thế ký 3:17-18 "Đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê ...".

Chính vì sự rủa sả đó, Kinh Thánh cho biết sau ngày phán xét và thiên đàng sẽ như thế nào ?

II.Phierơ 3:6 "Trời đất thời bấy giờ ... để dành cho Lửa, Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét".

II.Phierơ 3:10 "Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm qua đi, các thể chất bị đốt và tiêu tán".

Đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.

II.Phierơ 3:12 "Trong khi chờ đợi, trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tan, các thể chất sẽ bị thiêu và tan chảy đi".

II.Phierơ 3:13 "Chúng ta chờ đợi TRỜI MỚI, ĐẤT MỚI là nơi sự công bình ăn ở".

Khải huyền 21:1 "Tôi thấy trời mới, đất mới vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến mất, và biển cũng không còn nữa".

Qua lời Chúa trên đây chúng ta biết rằng: Trái đất và vũ trụ này cũng không còn nữa trong ngày phán xét, vì nó đã bị ô uế bởi tội lỗi của loài người. Thiên đàng là vương quốc của Đức Chúa Trời được thiết lập một nơi hoàn toàn mới. Lời Chúa Giêxu phán rằng:

Giăng 14:2,3 "... Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi. Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó".

Chúng ta đang hy vọng và trông chờ một quê hương tốt hơn. Tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ. VÌ NGÀI ĐÃ SẮM SẴN CHO HỌ MỘT THÀNH" (Hêbơrơ 11:16).

Lời Chúa cho chúng ta biết thiên đàng là:

I.Phierơ 1:4 "Là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn để dành trong các từng trời cho anh em".

Cho đến ngày Chúa tái lâm Kinh Thánh chép:

I.Têsalônica 4:16,17 "Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau cùng được CẤT LÊN với những người ấy GIỮA ĐÁM MÂY, TẠI NƠI KHÔNG TRUNG mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn".

Rõ ràng một Thiên đàng mà Chúa dành sẵn đời đời không phải trên trái đất này. Sau khi sự phán xét cuối cùng (Khải huyền 20:11-15) bởi quyền năng của Đức Chúa Trời trong tích tắc sẽ có một Thiên đàng vinh hiển cho dân Thánh cùng ở với Chúa và chắc chắn sẽ có một hồ lửa, địa ngục sẽ định tội kẻ ác và ma quỉ đời đời. Như vậy trên Thiên đàng, trong vương quốc đời đời của Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị không còn sự hiện diện của tội ác và ma quỉ nữa. Tại đó, chúng ta sẽ cùng ở với Chúa đời đời trong yêu thương và công chính. Amen

 

NHỮNG SÁCH THAM KHẢO

 

Æ Tìm hiểu các giáo phái                      MSGS. Phạm Xuân Tín

Æ Tìm hiểu các tà giáo                            MS. Nguyễn Xuân Tín

Æ Nghệ thuật chinh phục linh hồn tội nhân

GS. Murray Downey

Æ Bạn có thể sống đời đời trong địa đàng trên đất

Watch Tower Bible &Tract Society

Æ Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời                    - nt -

 

Æ Tạp chí "THÁP CANH" 5/95                            Watch Tower

Æ Holy Bible                                             Kings James Version

Æ Thánh Kinh cổ ngữ Hy Lạp

 
VIDEO
HÌNH ẢNH NỔI BẬT

 
thiet ke web thiet ke website web gia re lam web dep thiet ke web pro thiet ke web chuyen nghiep website gia re thiet ke website gia re thiet ke website chuyen nghiep thiet ke website pro thiet ke web gia re website chuyen nghiep web chuyen nghiep website web web site cong ty thiet ke web web 100$ website free web free website mien phi web mien phi cho thue xe thue xe can thue xe xe du lich thue xe du lich thue xe gia re thue xe hoi thue xe hoa thue xe cuoi thue xe du lich dich vu thue xe thue xe dich vu thue xe tu lai thue xe co tai thue xe thang hop dong thue xe cho thue xe gia re thue xe doi moi thue xe toyota thue xe ford thue xe camry thue xe honda sua may tinh sua laptop sua chua may tinh sua may tinh gia re bao tri may tinh bao tri mang bao tri he thong sua may tinh tai nha sua may tinh tan noi thiet ke mang thi cong mang mang wifi trien khai he thong mang may tinh may tinh IBM may tinh bo may tinh de ban nuskin my viet nuskin viet nam nuskin may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat